Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne

Kierunki polityki przestrzennej

Mapa w skali 1:200 000

 

BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, LUBLIN 2002